Đội Cấn, Hà Nội

Thời gian thiết kế:Tháng 5 năm 2019
Địa điểm:185 Đội Cấn, Hà Nội
Mức đầu tư:53.000.000 vnđ
Phân loại dự án:Homestay
Phong các thiết kế:Hiện đại