29
Sep

Tọa đàm doanh nhân thời kỳ công nghệ 4.0

Công ty CP Đầu tư Sự kiện và Du lịch Lửa Việt chúng tôi vinh dự là Nhà Tổ chức chính sự kiện “Doanh nhân thời kỳ Công nghệ 4.0 với Văn hóa – Lịch sử dân tộc” được tổ chức đúng ngày 10/10 lịch sử, tại Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội.
Với các nội dung vô cùng ý nghĩa với hoạt động của Khối Doanh nghiệp, các Doanh nhân đang hoạt động trong lĩnh vực thời đại Công nghệ 4.0, chúng tôi xin trân trọng gửi đến Quý Công ty lời mời tham dự sự kiện đặc biệt này.
Tham gia sự kiện này, Quý Công ty sẽ được những quyền lợi:
– Được có cơ hội giao lưu, học hỏi các Diễn giả, các Nhà hoạch định chính sách cấp cao về phát triển nền Công nghệ 4.0 trong thời kỳ hội nhập thế giới.
– Được mở rộng các mối quan hệ với các đối tác trong và ngoài lĩnh vực hoạt động của mình.
– Được Quảng bá hình ảnh của Doanh nghiệp trên các phương tiện truyền thông đại chúng.
– Nâng cao thương hiệu và tầm ảnh hưởng của Doanh nghiệp với đồng nghiệp và đối tác.
(Nội dung chi tiêt xin Quý Công ty xem trong tài liệu gửi kèm).
Một lần nữa chúng tôi trân trọng mời Quý Công ty bớt chút thời gian xem nội dung trong Email chúng tôi gửi, và mong được đón tiếp Đại diện Quý Công ty với tư cách Nhà tài trợ cho chương trình do chúng tôi thực hiện.
Trân trọng.